ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Web Hosting Department

Dedicated Servers, VPS can choose this department

 Domain Registration

Domain Registration

 Resellers Desk

Resellers Desk

 Bulk SMS

Bulk SMS for Indian Customers only

 Billing Desk

Billing Desk

 Pre Sales

Pre Sales Desk

 Web Design

Web Design Services issues related queries

 Annual Maintanance

This department is for the clients who has registered for AMC